Σ' αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε τα video από ομιλίες που έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν. Το ιστορικό παρακολούθησης των video δημιουργείται αυτόματα ακόμα και στους χρήστες που δεν είναι συνδεδεμένοι.Terms of use Conflix© Copyright 2019