Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, ΚΩΣ - Δ. Δραγούμη - Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση

Πέμπτη 17 Μαΐου - Κυριακή 20 Μαΐου 2018
A. Zamar - Neuro-modulation in the treatment of mental health disorders; A shift of paradigm?

Πέμπτη 17 Μαΐου - Κυριακή 20 Μαΐου 2018
B. Ψάρρα - Φροντίδα της εγκύου με ψύχωση

Πέμπτη 17 Μαΐου - Κυριακή 20 Μαΐου 2018
D. Mucic - E-mental health: Variety of applications

Πέμπτη 17 Μαΐου - Κυριακή 20 Μαΐου 2018
D. Mucic - Telepsychiatry in assessment and/or treatment of ethnic minorities in EU

Πέμπτη 17 Μαΐου - Κυριακή 20 Μαΐου 2018
G.Tzeferakos - Evaluation of OST programmes

Πέμπτη 17 Μαΐου - Κυριακή 20 Μαΐου 2018
M. Abou-Saleh - Lithium in the prophylaxis and in augmenting strategies of unipolar depression
M. Abou-Saleh - Mental Health of Syrian Refugees: Looking Backwards and Forwards

Πέμπτη 17 Μαΐου - Κυριακή 20 Μαΐου 2018
N. Loza - Immigrant populations: A mental health responsibility

Πέμπτη 17 Μαΐου - Κυριακή 20 Μαΐου 2018
P. Gorwood - Functionality in schizophrenia as a treatment goal, early in the disease course

Πέμπτη 17 Μαΐου - Κυριακή 20 Μαΐου 2018
Pratap R. Chokka - The treatment of depression is evolving. Patients feel, think and do better
Terms of use Conflix© Copyright 2019