Ημερίδα Κλάδου Κινητικών Διαταραχών της ΕΝΕ
Webinar - «Βιοδείκτες στη διάγνωση των Ανοϊκών Συνδρόµων»
Ημερίδα - «Ιατρική βασισµένη στην τεκµηρίωση: Από τη θεωρία στην πράξη»
Διημερίδα «Γενετικός έλεγχος στα νευρολογικά νοσήματα - Θεραπεύσιμα νευρογενετικά νοσήματα»
Διημερίδα «Κεφαλαλγίες»
Διημερίδα «Απομυελίνωση και όψιμη ηλικία»
Σεμινάριο «Νεότερες διαγνωστικές και θεραπευτικές εξελίξεις στο χώρο των νευρομυϊκών νοσημάτων»
Webinar «Πρακτική διαχείριση των ασθενών με άνοια στην καθημερινότητα»