Παπαβασιλείου Α. - Papabasileiou A.


Ομιλίες σε συνέδρια

Δείτε τα video από ομιλίες του συγκεκριμένου ομιλητή από διάφορα συνέδρια στα οποία έχει συμμετάσχει.


Α Παπαβασιλείου - Αρθροσκόπηση ισχίου: Επιπλοκές

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 - Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017
Παπαβασιλείου Α. - Ελάχιστη επεμβατικότητα στη θεραπεία. Αρθροσκόπηση

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου - Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019
Όροι χρήσης Conflix© Copyright 2020