Μπιτούνης Β. - Mpitounis V.


Ομιλίες σε συνέδρια

Δείτε τα video από ομιλίες του συγκεκριμένου ομιλητή από διάφορα συνέδρια στα οποία έχει συμμετάσχει.


V. Bitounis - Instability after THR. What should we know?

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Β Μπιτούνης - Η ολική αρθροπλαστική ισχίου

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 - Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017
Μπιτούνης Β. - Μορφολογία οστεοαρθρίτιδας σε οστεοπορωτικούς ασθενείς

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου - Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019
Όροι χρήσης Conflix© Copyright 2020