Μίχος Ι. - Mixos I.


Ομιλίες σε συνέδρια

Δείτε τα video από ομιλίες του συγκεκριμένου ομιλητή από διάφορα συνέδρια στα οποία έχει συμμετάσχει.


I. Michos - Medial Patellofemoral Ligament (MPFL), reconstruction with Hamstring tendon

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Ι Μίχος - Μονοδιαμερισματική γόνατος

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 - Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017
Όροι χρήσης Conflix© Copyright 2020