Τριανταφυλλόπουλος Ι. - Triantafyllopoulos I.


Ομιλίες σε συνέδρια

Δείτε τα video από ομιλίες του συγκεκριμένου ομιλητή από διάφορα συνέδρια στα οποία έχει συμμετάσχει.


Ι Τριανταφυλλόπουλος - Το οστεοαρθριτικό γόνατο στο νέο ασθενή

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 - Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017
Τριανταφυλλόπουλος Ι. - Διάχυτη ιδιοπαθής σκελετική υπερόστωση DISH

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου - Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018
Όροι χρήσης Conflix© Copyright 2020