Τσόπελας Χρ. - Tsopelas Chr.

Ομιλίες σε συνέδρια

Δείτε τα video από ομιλίες του συγκεκριμένου ομιλητή από διάφορα συνέδρια στα οποία έχει συμμετάσχει.
C. Tsopelas - Long Acting Therapies And First Episode Psychosis - Against

Πέμπτη 28 Ιουνίου - Κυριακή 1 Ιουλίου 2018
Tsopelas Chr. - Escetamine for depression and anxiety disorders

Πέμπτη 27 Ιουνίου - Κυριακή 30 Ιουνίου 2019
Τσόπελας Χ. - Planing your paper

Πέμπτη 18 Απριλίου - Κυριακή 21 Απριλίου 2019