Παντολέον Δ. - Pantoleon D.

Ομιλίες σε συνέδρια

Δείτε τα video από ομιλίες του συγκεκριμένου ομιλητή από διάφορα συνέδρια στα οποία έχει συμμετάσχει.
D. Pantoleon - Radiotherapy in DCIS: Is always necessary?

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018