Δίγκας Γ. - Digas G.


Ομιλίες σε συνέδρια

Δείτε τα video από ομιλίες του συγκεκριμένου ομιλητή από διάφορα συνέδρια στα οποία έχει συμμετάσχει.


Digas G - Bearings in THR’s. Polyethylene the “golden standard” material?

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Γ Δίγκας - Εξισορρόπηση μαλακών μορίων στο βλαισό γόνατο

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 - Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017
Όροι χρήσης Conflix© Copyright 2020