Ευσταθίου Ε. - Efstathiou E.

Ομιλίες σε συνέδρια

Δείτε τα video από ομιλίες του συγκεκριμένου ομιλητή από διάφορα συνέδρια στα οποία έχει συμμετάσχει.
E Efstathiou - Drugs for IP chemotherapy

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018
E Efstathiou - Upfront HIPEC in the timeline of PMS

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018