Τσάκος Ε. - Tsakos E.

Ομιλίες σε συνέδρια

Δείτε τα video από ομιλίες του συγκεκριμένου ομιλητή από διάφορα συνέδρια στα οποία έχει συμμετάσχει.
E. Tsakos - Fertility and cancer

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018