Μπίμπα Τσάκου Κ. - Bimpa Tsakou K.

Ομιλίες σε συνέδρια

Δείτε τα video από ομιλίες του συγκεκριμένου ομιλητή από διάφορα συνέδρια στα οποία έχει συμμετάσχει.
K. Bimpa Tsakou - Axillary nodal management following neoadjuvant chemotherapy

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018