Βουτσιάδης Κ. - Boutsiadis K.

Ομιλίες σε συνέδρια

Δείτε τα video από ομιλίες του συγκεκριμένου ομιλητή από διάφορα συνέδρια στα οποία έχει συμμετάσχει.
K. Boutsiadis - The role of second-look ultrasound examination for MRI-detected suspicious lesions

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018