Ξεκούκη Π. - Xekouki P. -

Ομιλίες σε συνέδρια

Δείτε τα video από ομιλίες του συγκεκριμένου ομιλητή από διάφορα συνέδρια στα οποία έχει συμμετάσχει.
Xekouki Paraskevi - Activation of an embryonic growth pathway in human pituitary tumours

Τετάρτη 26 Απριλίου - Σάββατο 29 Απριλίου 2017