Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Ηπαρ - χοληφόρα"Azoulay D. - Technical aspects of complex liver transplantation

Παρασκευή 3 Μαΐου - Κυριακή 5 Μαΐου 2019
Chen Y. - Management of IPMNs

Παρασκευή 3 Μαΐου - Κυριακή 5 Μαΐου 2019
Grutzmann R. - The role of vascular resections in pancreatic cancer treatment

Παρασκευή 3 Μαΐου - Κυριακή 5 Μαΐου 2019
Ma T. - Liver transplantation for cholangiocarcinoma

Παρασκευή 3 Μαΐου - Κυριακή 5 Μαΐου 2019
Zhang Q. - Pancreatic cystic tumors. Identifying the patients at risk

Παρασκευή 3 Μαΐου - Κυριακή 5 Μαΐου 2019
Άρσος Γ. - Η αξία του ΡΕΤ στις παθήσεις ΗΠΧ

Παρασκευή 3 Μαΐου - Κυριακή 5 Μαΐου 2019
Αυγερινός Α. - Νεότερα φάρμακα για το ΗΚΚ

Παρασκευή 3 Μαΐου - Κυριακή 5 Μαΐου 2019
Βεργάδης Χ. - Επικουρικές θεραπείες (Υ90, TACE)

Παρασκευή 3 Μαΐου - Κυριακή 5 Μαΐου 2019
Γουλής Ιωάννης - Ρευματικά νοσήματα και ήπαρ

Παρασκευή 31 Μαρτίου - Κυριακή 2 Απριλίου 2017
Όροι χρήσης Conflix© Copyright 2019