Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Αθηροσκλήρωση "Α. Αντωνιάδης - Κολπική μαρμαρυγή. Η θέση του ηλεκτροφυσιολόγου σήμερα

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου - Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018
Α. Ντάτσιος - Οξέα στεφανιαία σύνδρομα σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου - Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018
Β. Καμπερίδης - Προκλήσεις στην Καρδιακή Ανεπάρκεια: Ασθενής με HFpEF

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου - Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018
Γ. Κούρτογλου - Σακχαρώδης Διαβήτης και Νευρικό Σύστημα

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου - Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Καμεντσίδης - Στένωση αορτικής βαλβίδος. Χειρουργείο ή ΤAVI

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου - Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Σκούτας - Τι νεώτερο 2017-2018 - Σακχαρώδης διαβήτης

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου - Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Στάκος - Κολπική μαρμαρυγή σε υπερήλικες. Η θέση των ΝΟΑCs

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου - Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018
Ε. Κουλούρης - Οξεία περικαρδίτιδα

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου - Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018
Ε. Παγκουρέλιας - Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια ή αθλητική καρδιά?

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου - Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018
Ζ. Παππά - Ασθενής με πολυβαλβιδοπάθεια και στεφανιαία νόσο

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου - Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018
Όροι χρήσης Conflix© Copyright 2019