Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Αρθροπλαστική "A Eleftheropoulos - Ankle arthroplasty from the greek view

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Atay T - Ankle arthroplasty. Indications and technique

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Em Fandridis - Massive RC tear and arthroplasty options

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
I Sarris - Radial head arthroplasty

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
P Giannakopoulos - Total elbow arthroplasty

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Βαρελτζίδης Ν. - Η αρθροπλαστική με τσιμέντο

Πέμπτη 2 Μαΐου - Σάββατο 4 Μαΐου 2019
Τιλκερίδης Κ. - Η αρθροπλαστική χωρίς τσιμέντο

Πέμπτη 2 Μαΐου - Σάββατο 4 Μαΐου 2019
Όροι χρήσης Conflix© Copyright 2019