Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Γαστρεντερολογία"

Badea R. - CEUS in gastroenterology. Importance for the clinician

Πέμπτη 10 - Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019
Hassan - Guidelines in surveillance colonoscopy

Πέμπτη 10 - Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019
Tadic M. - Interventional EUS - An Update

Πέμπτη 10 - Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019
Ακριβιάδης Ε. - Σκληρυντική μεσεντερίτιδα

Πέμπτη 10 - Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019
Αποστολόπουλος Περικλής - Οξεία γαστρίτιδα

Πέμπτη 5 - Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017
Βαζούρα Μ. - Χορήγηση μέθης: ο ρόλος του νοσηλευτή

Πέμπτη 10 - Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019
Βάρδας Ε. - Χολαγγειοσκόπηση

Πέμπτη 10 - Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019
Βαρυτιμιάδης Λάζαρος - CLIP & CUT

Πέμπτη 5 - Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017
Γερμανίδης Γεώργιος - HCV: μελλοντικές θεραπείες

Πέμπτη 5 - Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017
Γουγούλα Β. - Διαφοροδιάγνωση ΙΦΝΕ

Πέμπτη 10 - Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019
Γουλής Ιωάννης - Ανάλυση δύσκολων περιστατικών

Πέμπτη 5 - Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017
Δελής Κωνσταντίνος - Αχαλασία-POEM ή LHM

Πέμπτη 5 - Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017