Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Ενδοκρινολογία"Andoniadou Cynthia - Functions of pituitary stem cells in homeostasis and disease

Τετάρτη 26 Απριλίου - Σάββατο 29 Απριλίου 2017
C. Badiu - Neuroendocrine tumors: New guidelines

Τετάρτη 9 Μαΐου - Σάββατο 12 Μαΐου 2018
C. Schalin-Jantti - Guidelines on aggressive pituitary tumors

Τετάρτη 9 Μαΐου - Σάββατο 12 Μαΐου 2018
Chr. Kanaka-Gantenbein - Dyslipidemia in childhood: pathogenesis and treatment modalities

Τετάρτη 9 Μαΐου - Σάββατο 12 Μαΐου 2018
D. Macut - Gestational diabetes as an example of an integrative approach

Τετάρτη 9 Μαΐου - Σάββατο 12 Μαΐου 2018
D. Mikhailidis - Statins and Diabetes

Τετάρτη 9 Μαΐου - Σάββατο 12 Μαΐου 2018
Damjanovic Svetozar - Pheochromocytoma and paraganglioma Diagnosis, genetics and management

Τετάρτη 26 Απριλίου - Σάββατο 29 Απριλίου 2017
G. Kaltsas - MEN1 diagnostic approach, screening and management

Τετάρτη 9 Μαΐου - Σάββατο 12 Μαΐου 2018
J. Bertherat - Cyclical and subclinical Cushing

Τετάρτη 9 Μαΐου - Σάββατο 12 Μαΐου 2018
Karavitaki Niki - Non fuctioning pituitary adenomas Μanagement and prognosis

Τετάρτη 26 Απριλίου - Σάββατο 29 Απριλίου 2017
Lalic Nebojsa - Atherosclerosis in type 2 diabetes Mechanisms and clinical implications

Τετάρτη 26 Απριλίου - Σάββατο 29 Απριλίου 2017
M. Ruchala - Subclinical hypothyroidism and pregnancy

Τετάρτη 9 Μαΐου - Σάββατο 12 Μαΐου 2018
Nasiri Ansari N. - Diabetes and Cardiovascular Diseases

Τετάρτη 9 Μαΐου - Σάββατο 12 Μαΐου 2018
Phillip Moshe - Artificial pancreas An update

Τετάρτη 26 Απριλίου - Σάββατο 29 Απριλίου 2017
S.M. Shalet - Growth hormone treatment (Replacement) in Adults where are we today?

Τετάρτη 9 Μαΐου - Σάββατο 12 Μαΐου 2018
Schalin-Jantti C. - ESE spectrum of postgraduate education

Τετάρτη 9 Μαΐου - Σάββατο 12 Μαΐου 2018
Όροι χρήσης Conflix© Copyright 2019