Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Καρδιαγγειακές Παθήσεις"Bracale Umberto - DCB in the SFA segment

Σάββατο 16 - Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017
Kitas George - What should a vascular surgeon know about vasculitits

Σάββατο 16 - Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017
Nasiri Ansari N. - Diabetes and Cardiovascular Diseases

Τετάρτη 9 Μαΐου - Σάββατο 12 Μαΐου 2018
Shu Chang - Endovascular treatment of thoracic aneurysm

Σάββατο 16 - Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017
Taurino Maurizio - Advanced endovascular techniques for aortoiliac disease

Σάββατο 16 - Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017
Μ. Pfeifer - Hyperandorgenism and cardiovascular risk

Τετάρτη 9 Μαΐου - Σάββατο 12 Μαΐου 2018
Πιλάτης Ν. - Καρδιακά νοσήματα και αντιπηκτικά

Παρασκευή 29 Μαρτίου - Σάββατο 30 Μαρτίου 2019
Όροι χρήσης Conflix© Copyright 2019