Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Καρκίνος μαστού"Ζλατίντση - Χοβαρδά Τ. - Her-2 (+) νόσος

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου - Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018
Λάλλα Θ. - ER (+) νόσος

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου - Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018
Τσουκαλάς Ν. - Τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου - Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018
Όροι χρήσης Conflix© Copyright 2019