Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Ψωριασική Αρθρίτιδα"Α Βαρνά - Ψωριασική αρθρίτιδα και ustekinumab

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου - Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017
Ιφ Κώστογλου - Ψωριασική αρθρίτιδα. Συννοσηρότητες

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου - Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017
Ιωαννίδης Δημήτριος - Εκτίμηση βαρύτητας - θεραπεία ψωρίασης

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου - Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017
Μ. Κωστόπουλος - Ψωριασική αρθρίτιδα. Συννοσηρότητες

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018
Στ Παπαστεφάνου - Ψωριασική αρθρίτιδα και καρδιαγγειακός κίνδυνος
Όροι χρήσης Conflix© Copyright 2019