Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Double Stator Axial Flux"Charpentier J. F. - 3D Fast Calculation of Double Stator Axial Flux PM Machines with Ironless Rotor: experimental validation,

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Όροι χρήσης Conflix© Copyright 2019