Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Fractures"Arapoglou D - Surgical treatment of olecranon fractures in the immature Skeleton

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Ch Topalis - Elbow fractures in children

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Delniotis I - Intertrochanteric fractures: Why does surgery fail?

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Delniotis I - The pulseless supracondylar humeral fracture

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Hawi N - Proximal humeral fractures: Operative versus non-operative treatment

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Krexi A - Atypical fractures and anti-osteoporotic medication

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
N Vareltzidis - Periprosthetic hip fractures

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
N.H. Aydogan - Biphosphanate fractures

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Papoulidis N - Femoral neck fractures: Cannulatedscrewsor DHS?

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Sarvanis I - Intramedullary nailing of tibial fractures with use of titanium nails with reaming

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Selcuk E - Maffuci syndrome with tibia fracture: case report

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Tarek El Gamal - Posterior Malleolus fractures

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Valanos N I - Percutaneous instrumentation for thoracolumbar fractures

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Yalin Kilinc C - Classification in acetabular fractures

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Όροι χρήσης Conflix© Copyright 2019