Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Induction Motor"Aller J. - Control of Asymmetrical Single-Phase Induction Motors

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Bianchi N. - Direct Analysis of Three- Phase Induction Motors Using Finite Element

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Buchholz O. - Online- Identification of the Induction Machine Parameters Using the Extended Kalman Filter

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Marfoli A. - Mid-Complexity circuital model of Induction motor with rotor cage: A numerical resolution

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Mekahlia A. - Effect of Rotor Bar Number on Performance of Five-Phase Induction Machine for Traction

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Molsa E. - Influence of Magnetic Saturation on Modeling of an Induction Motor

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Nakamura T. - Characterization of a High Speed 24 kW Class Squirrel-cage Induction Motor for Electric Vehicles

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Nell M. - Efficient Numerical Optimization of Induction Machines by Scaled FE Simulations

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Papini F. - Mid-Complexity circuital model of Induction motor with rotor cage: A numerical resolution,

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Rituper J. - Method to Consider the Slot Opening Effects in Nonlinear Magnetic Equivalent Circuits of Induction Machines

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Όροι χρήσης Conflix© Copyright 2019