Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Laparoscopic surgery"B. Chiofalo - Italian interdisciplinary consensus conference on carcinomatosis

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
B. Chiofalo - Laparoscopic evaluation of peritoneal carcinomatosis

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
P. Koustas - The role of laparoscopic surgery

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
Όροι χρήσης Conflix© Copyright 2019