Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "OCD"E. Tsalamanios - Management of OCD in youth

Πέμπτη 28 Ιουνίου - Κυριακή 1 Ιουλίου 2018
G. Simos - The Evidence Base of CBT and medication combination for the treatment of OCD

Πέμπτη 28 Ιουνίου - Κυριακή 1 Ιουλίου 2018
K. Kotsis - Family accommodation in youth obsessive compulsive disorder

Πέμπτη 28 Ιουνίου - Κυριακή 1 Ιουλίου 2018
K. Sereslis - The Evidence Base of medications and other biological treatments for OCD

Πέμπτη 28 Ιουνίου - Κυριακή 1 Ιουλίου 2018
O.Zikopoulou  - The Evidence Base of Cognitive Behavior Therapy (OCD) for Obsessive- Compulsive Disorder

Πέμπτη 28 Ιουνίου - Κυριακή 1 Ιουλίου 2018
P. Skapinakis - Obsessive Compulsive Disorder Evidence from a Network Meta-analysis

Πέμπτη 28 Ιουνίου - Κυριακή 1 Ιουλίου 2018
Όροι χρήσης Conflix© Copyright 2020