Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Pancreatic Cancer"A. Christopoulou - Management of pancreatic cancer the medical oncologist view

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
Ch. Dervenis - Progress in pancreatic cancer 2018

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
E. Chatzitheoklitos - Resectability of pancreatic cancer - prospectives & limits

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
I. Al Sheneber - Surgical management of pancreatic cancer

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
J. Spiliotis - The role of IRE’s in the locally advanced pancreatic cancer

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου - Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018
Όροι χρήσης Conflix© Copyright 2019