Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "RC Tear"Ch Yiannakopoulos - Massive RC tears, the role of superior capsular reconstruction and tendon transfers

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
E Antonogiannakis - Massive RC tears, treatment algorithm role of inspace balloon

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Em Fandridis - Massive RC tear and arthroplasty options

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Όροι χρήσης Conflix© Copyright 2019