Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Agricultural Products Processing"

 Panagiotis Kalaitzis - Processing Tomato in Greece

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Carlos Campillo Torres - Research and Industry working together - Spanish processing tomato challenge

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Carlos Campillo Torres - Use of sensors and spatial variability to fertilization management in processing tomato

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Gene Miyao - Evaluation of grafting for processing tomato production in California’s Central Valley

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Greg Pruett - Future prospects, Tomato Processing in North America

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Joao Silva - Processing-related researchable problems

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Liz Mann - Australian Processing Tomato Industry, Research and Development Priorities

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Luca Sandei - Key trends in the Italian processing tomato: Quality, innovation, Sustainability and Well-being

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Marko Baldoli - TomatoEurope Processor Association

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Robert van Merkestein - An Evaluation of BOOSTER-Mag’ on Processing Tomato Farming Productivity

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Sophie Colvine - Tomato processing topics: AMITOM countries outside the European Union

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018