Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Agriculture "

 Panagiotis Kalaitzis - Processing Tomato in Greece

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
 Zoltan Pek, Gabor Palotas - Research and Industry working together Hungary

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Carlos Campillo Torres - Research and Industry working together - Spanish processing tomato challenge

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Carlos Campillo Torres - Use of sensors and spatial variability to fertilization management in processing tomato

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Christos Raftogiannis - CityCrop Automated Indoor Farming

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Constantine Sandis - How to understand others (without going mad)

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Dani Zamir - A quest for the perfect tomato

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
David Page - French R&D for Industry Tomato

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Dimitris Evangelopoulos - Augmenta

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Dimitris Nomikos - Buyer - Seller Debate

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Elias Korosis - Planet earth in 2018 – An epic or a tragedy?

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
G. Will Andrews - Greencore Group

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Gene Miyao - Evaluation of grafting for processing tomato production in California’s Central Valley

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
George Prevelakis - Tomato Icon of Globalization

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Greg Pruett - Future prospects, Tomato Processing in North America

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Gwen Young - Promoting tomato products through the Health Benefits

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Jiesi Tang - Tomato producing prospects, China

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Joao Silva - Development of a fermented green tomato base for dressings and sauces with high nutritional value

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Joao Silva - Processing-related researchable problems

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Juan Manuel Mira - Future prospects for tomato processing in South America

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Liz Mann - Australian Processing Tomato Industry, Research and Development Priorities

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Luca Sandei - Key trends in the Italian processing tomato: Quality, innovation, Sustainability and Well-being

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Maria Nomikos - Revival. How the industry can capitalize on its important assets

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Marko Baldoli - TomatoEurope Processor Association

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Mike Montna - Crop results and 2018 Forecast

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Montana Camara - Tomato products and cardiovascular disease prevention

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Patrick A. Smith - The effect of root stock on yield and quality yield in processing tomatoes

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Phil Kafarakis - Specialty Food Association

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Raffaele Pezzoli, Davide Sarasini - Smart Factory: Innovation in action

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Robert van Merkestein - An Evaluation of BOOSTER-Mag’ on Processing Tomato Farming Productivity

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Roula Bachtalia - Programme egg - enter-grow-go

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Rozy Charitopoulou - The prospects and challenges in the framework of a Circular Economy

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Sophie Colvine - Tomato processing topics: AMITOM countries outside the European Union

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Stefanie Markwardt, Aliki Mimilidou - Sustainability makes the difference

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Tiffany Tchouboukjian - Field Monitoring and predictive insight with CropScope

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Vasilis Theodossiou - Quality in the supply chain and the role of supplier

Δευτέρα 11 Ιουνίου - Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018