Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Ηλεκτρολογική Μηχανική"Abdi S. - A Light-Weight Rotor Design for Brushless Doubly Fed Machines

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Abramenko V. - Aspects of Direct-On-Line Synchronous Reluctance Motors

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Aller J. - Control of Asymmetrical Single-Phase Induction Motors

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Andonie O. F. - Improved Transverse Flux Directly - Driven Wind PM Generator: Optimal Design with Key FEM Validation

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Armando Ε. - Evolution and future trends in electrical drives measurements

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Benlamine R. - Electromagnetic, Structural and Thermal Analyses of High-Speed PM Machines for Aircraft Application

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Bianchi N. - Direct Analysis of Three- Phase Induction Motors Using Finite Element

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Bojoi R. - Evolution and future trends in electrical drives measurements

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Buchholz O. - Online- Identification of the Induction Machine Parameters Using the Extended Kalman Filter

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Capolino G. A. - ICEM Opening Ceremony

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Carpi Τ. - Hybrid Modeling Method of Magnetic Field of Axial Flux Permanent Magnet Machin

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Charpentier J. F. - 3D Fast Calculation of Double Stator Axial Flux PM Machines with Ironless Rotor: experimental validation,

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Chasiotis I. - A Practical BLDC Motor Design Procedure for Diver Propulsion Vehicle Applications

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Degano M. - Investigation of AC Copper and Iron Losses in High-Speed High-Power Density PMSM

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Di Noia L.P. - References Limitation Strategy in Mono-Inverter Dual PMSM Drives

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
El Refaie A. - Permanent Magnet Vernier Machines: A Review

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Floris A. - Design of a Double-Stage Magnetic Gear for High-Speed Electric Propulsion Systems

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Galfarsoro U. - Stator Teeth Tips Shape Influence in Permanent Magnet Synchronous Motors on a Test Bench

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Όροι χρήσης Conflix© Copyright 2020