Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Axial Flux Permanent Magnet Machine"

Carpi Τ. - Hybrid Modeling Method of Magnetic Field of Axial Flux Permanent Magnet Machin

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Ronghai Qu - Design and Analysis of a Water-Cooled Axial Flux Permanent- Magnet Machine for Large Power Direct-Driven Application

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Yang Lu - Design and Analysis of a Water-Cooled Axial Flux Permanent- Magnet Machine for Large Power Direct-Driven Application

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018