Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "BLAC Motor"

Isfanuti A. S. - Outer-Ferrite- PM-rotor BLAC motor characterization: FEM assisted optimal design

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018