Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Calorimetric Measurements"

Karkkainen H. - On-Line Synchronous Reluctance Motor Efficiency Verification with Calorimetric Measurements,

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018