Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Electrical Engineering "

Abdi S. - A Light-Weight Rotor Design for Brushless Doubly Fed Machines

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Abramenko V. - Aspects of Direct-On-Line Synchronous Reluctance Motors

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Aller J. - Control of Asymmetrical Single-Phase Induction Motors

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Andonie O. F. - Improved Transverse Flux Directly - Driven Wind PM Generator: Optimal Design with Key FEM Validation

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Armando Ε. - Evolution and future trends in electrical drives measurements

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Benlamine R. - Electromagnetic, Structural and Thermal Analyses of High-Speed PM Machines for Aircraft Application

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Bianchi N. - Direct Analysis of Three- Phase Induction Motors Using Finite Element

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Bojoi R. - Evolution and future trends in electrical drives measurements

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Buchholz O. - Online- Identification of the Induction Machine Parameters Using the Extended Kalman Filter

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Capolino G. A. - ICEM Opening Ceremony

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Carpi Τ. - Hybrid Modeling Method of Magnetic Field of Axial Flux Permanent Magnet Machin

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Charpentier J. F. - 3D Fast Calculation of Double Stator Axial Flux PM Machines with Ironless Rotor: experimental validation,

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Chasiotis I. - A Practical BLDC Motor Design Procedure for Diver Propulsion Vehicle Applications

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Degano M. - Investigation of AC Copper and Iron Losses in High-Speed High-Power Density PMSM

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Di Noia L.P. - References Limitation Strategy in Mono-Inverter Dual PMSM Drives

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
El Refaie A. - Permanent Magnet Vernier Machines: A Review

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Floris A. - Design of a Double-Stage Magnetic Gear for High-Speed Electric Propulsion Systems

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Galfarsoro U. - Stator Teeth Tips Shape Influence in Permanent Magnet Synchronous Motors on a Test Bench

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Germishuizen J. - Stepped versus fixed rotor position FEA solutions for 2D flux linkage maps in machine design

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Han Sim - Design of Triple 3-Phase PMSM for Ultra-High Speed Elevator Applications

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Hendijanizadeh M. - Comparison of PM and Hybrid Excited Machines for Marine Vessel Hybrid-Electric Propulsion

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Huong Thao Le Luong - Electromagnetic and Thermal Analysis for an Optimized Wound Rotor Synchronous Machine

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Isfanuti A. S. - Outer-Ferrite- PM-rotor BLAC motor characterization: FEM assisted optimal design

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Karkkainen H. - On-Line Synchronous Reluctance Motor Efficiency Verification with Calorimetric Measurements,

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Knebl L. - An improved nonlinear analytical model of the PM-assisted synchronous reluctance motor focused on torque behavior accuracy

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Lehikoinen A. - Performance Open-Source Finite Element Analysis Library for Magnetics in MATLAB

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Madonna V. - On the effects of advanced end-winding cooling on the design and performance of electrical machines

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Marfoli A. - Mid-Complexity circuital model of Induction motor with rotor cage: A numerical resolution

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Mekahlia A. - Effect of Rotor Bar Number on Performance of Five-Phase Induction Machine for Traction

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Mitronikas E. - Fault Tolerant Control of a Brushless DC Motor with Defective Position Sensors

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Mohammadi H. - A Data-Driven Approach for Design Knowledge Extraction of Synchronous Reluctance Machines using Multi- Physical Analysis

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Mollet Y. - Current Controller Design in Discrete-time Domain for PMSM/G in Flywheel Energy Storage Systems

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Molsa E. - Influence of Magnetic Saturation on Modeling of an Induction Motor

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Nakamura T. - Characterization of a High Speed 24 kW Class Squirrel-cage Induction Motor for Electric Vehicles

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Nell M. - Efficient Numerical Optimization of Induction Machines by Scaled FE Simulations

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Nell M. - On the design of a PMSM rotor with ferrite magnets to substitute a rare earth permanent magnet system

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Neusus S. - Operation Strategy and Efficiency Map Calculation of a Synchronous Reluctance Motor

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Olivo M. - Curvature Effects on Permanent Magnet Harmonic Losses of Surface-Mounted Permanent Magnet Machines

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Olivo M. - Start-up Performance Prediction of Line-Fed Solid-Rotor Salient-Pole Synchronous Motors

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Palmieri M. - Mechanical Refinements for the Stress Reduction of High-speed Synchronous Reluctance Machines

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Papini F. - Mid-Complexity circuital model of Induction motor with rotor cage: A numerical resolution,

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Pauli F. - Overload Capability of Permanent Magnet Synchronous Motors Employing Scaling Laws

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Pehrman D. - Rotor Design of a Line-Start Synchronous Reluctance Machine with Respect to Induction Machine for Industrial Application

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Peredo J. - We speak energy. Wind generator technologies & future trends

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Poskovic E. - Improvements in the hysteresis and cogging evaluation with an innovative methodology

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Radulescu M. - Comparative Design Analysis of Three- Phase Switched Reluctance Generators for Micro-Wind Power Applications

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Rituper J. - Method to Consider the Slot Opening Effects in Nonlinear Magnetic Equivalent Circuits of Induction Machines

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Rocca R. - Approach for the Identification of an optimal Design Space for Switched Reluctance Machines

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018