Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Electrical Machines"

Armando Ε. - Evolution and future trends in electrical drives measurements

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Madonna V. - On the effects of advanced end-winding cooling on the design and performance of electrical machines

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Staudt Τ. - A comparative investigation of iron loss models for electrical machine design using FEA and experimental validation

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018