Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Permanent Magnet Machines"

Benlamine R. - Electromagnetic, Structural and Thermal Analyses of High-Speed PM Machines for Aircraft Application

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Nell M. - On the design of a PMSM rotor with ferrite magnets to substitute a rare earth permanent magnet system

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Olivo M. - Curvature Effects on Permanent Magnet Harmonic Losses of Surface-Mounted Permanent Magnet Machines

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Verbelen F. - Magnetic Equivalent Circuit Model of a Permanent Magnet Electrical Variable Transmission

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018