Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Permanent Magnet Vernier Machines"

El Refaie A. - Permanent Magnet Vernier Machines: A Review

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018