Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "PMSM Drives"

Degano M. - Investigation of AC Copper and Iron Losses in High-Speed High-Power Density PMSM

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Di Noia L.P. - References Limitation Strategy in Mono-Inverter Dual PMSM Drives

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Galfarsoro U. - Stator Teeth Tips Shape Influence in Permanent Magnet Synchronous Motors on a Test Bench

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Han Sim - Design of Triple 3-Phase PMSM for Ultra-High Speed Elevator Applications

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Mollet Y. - Current Controller Design in Discrete-time Domain for PMSM/G in Flywheel Energy Storage Systems

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Pauli F. - Overload Capability of Permanent Magnet Synchronous Motors Employing Scaling Laws

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Strangas Ε. - Optimization of PMSM Performance with Torque Ripple Reduction and Loss Considerations

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Wang C. - Fuzzy Logic Speed Controller with Adaptive Voltage Feedback Controller of Permanent Magnet Synchronous Machine

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018