Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Solar Power"

Ullah S. - Optimisation of Permanent magnet machine topologies suitable for solar powered aircraft

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018