Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Switched Reluctance Machines"

Radulescu M. - Comparative Design Analysis of Three- Phase Switched Reluctance Generators for Micro-Wind Power Applications

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Rocca R. - Approach for the Identification of an optimal Design Space for Switched Reluctance Machines

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Terzic Μ. - Analysis of Mutual Flux Linkage in Switched Reluctance Machines

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018