Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Synchronous Motors"Olivo M. - Start-up Performance Prediction of Line-Fed Solid-Rotor Salient-Pole Synchronous Motors

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Όροι χρήσης Conflix© Copyright 2020