Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες με θέμα "Synchronous Reluctance Motors"

Abramenko V. - Aspects of Direct-On-Line Synchronous Reluctance Motors

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Knebl L. - An improved nonlinear analytical model of the PM-assisted synchronous reluctance motor focused on torque behavior accuracy

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Mohammadi H. - A Data-Driven Approach for Design Knowledge Extraction of Synchronous Reluctance Machines using Multi- Physical Analysis

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Neusus S. - Operation Strategy and Efficiency Map Calculation of a Synchronous Reluctance Motor

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Palmieri M. - Mechanical Refinements for the Stress Reduction of High-speed Synchronous Reluctance Machines

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Pehrman D. - Rotor Design of a Line-Start Synchronous Reluctance Machine with Respect to Induction Machine for Industrial Application

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018
Stipetic S. - Design Methodology for Series of IE4/IE5 Synchronous Reluctance Motors Based on Radial Scaling

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2018