Μακεδονία Palace Θεσσαλονίκη


Ομιλίες σε αυτήν την τοποθεσία

Δείτε διάφορα video από συνέδρια που έχουν πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία.


A Christodoulou - Idiopathic scoliosis. Surgical treatment

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
A Eleftheropoulos - Ankle arthroplasty from the greek view

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
A. Bitzidis - Platetet rich plasma: Trend or science?

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
A. Konstantinidis - Metatarsalgia. Investigation

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Alaseirlis D - Reconstruction of the PCL

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Alemdaroglu B - Anterior intra pelvic approach for acetabular

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Apostolou Th - Spinal cord injury from the orthopaedic view

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Arapoglou D - Joint Replacement For Patello-Femoral Joint Arthritis (PFJA)

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Arapoglou D - Surgical treatment of olecranon fractures in the immature Skeleton

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Atay T - Ankle arthroplasty. Indications and technique

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Athanasiadis A - Prenatal diagnosis of foot disorders

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Avramidis G. - Arthroscopic repair of massive rotator cuff tears in mid-term follow up

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Azoulay D. - Technical aspects of complex liver transplantation

Παρασκευή 3 Μαΐου - Κυριακή 5 Μαΐου 2019
B Dogan - Direct anterior approach for total hip arthroplasty

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Bown Matt - Genetic insight into abdominal aortic aneurysm

Σάββατο 16 - Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017
Bracale Umberto - DCB in the SFA segment

Σάββατο 16 - Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017
Brilakis E - Arthroscopic Remplissage for the management of reccurent anterior shoulder instability

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 - Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
C. Badiu - Neuroendocrine tumors: New guidelines

Τετάρτη 9 Μαΐου - Σάββατο 12 Μαΐου 2018
Όροι χρήσης Conflix© Copyright 2020