3008 Προβολές

Λεπτομέρειες

Ειδικότητα:

Χειρουργική

Τοποθεσία συνεδρίου:

Μακεδονία Palace Θεσσαλονίκη

Ομιλητής:

Hoballah J.

Θεματολογία:

ΤραύμαΧειρουργική

Συνέδριο:

I.N.V.E.S.T Meeting

Sponsors